Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

czwartek, 16 październik 2014 00:00

Pikieta w Krakowie - Apel rodziców do Posłów RP o odrzucenie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Napisała

My, rodzice zaniepokojeni o nasze dzieci, prosimy Posłów o głosowanie przeciwko Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Zjawiska przemocy wobec kobiet nie można lekceważyć, jednak rozwiązania konwencyjne nie zabezpieczają ich lepiej niż przepisy obowiązującego prawa polskiego. Konwencja rozprawia się nie z rzeczywistymi źródłami przemocy, np. z seksualizacją wizerunku kobiet i dziewcząt i ich przedmiotowym traktowaniem, ale z tradycją i rodziną.

Konwencja ma charakter wybitnie ideologiczny wprowadzając do prawa międzynarodowego i prawa krajowego zideologizowana koncepcję płci. Przyjmując za punkt wyjścia ideologię skrajnie feministyczną Konwencja abstrahuje od ustaleń nauki - określając płeć na podstawie ?ról społecznych?, które są wyrazem naszej płciowości a nie jej źródłem. Według Konwencji ?płeć oznacza społecznie skonstruowane role i zachowania? Taka definicja płci jest prostą drogą do omijania przepisów Konstytucji tworzących gwarancje dla małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.

Będziemy bacznie obserwować, czy Państwa głosy będą rzeczywiście wspierały polską rodzinę i przyczynią się do ugruntowania dobrych polskich zwyczajów i tradycji.

  

Inicjatywa rodziców

Stop seksualizacji naszych dzieci!

www.Stop-Seksualizacji.pl

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/STEPKOWSKI.pdf