Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

czwartek, 06 sierpień 2015 15:38

Genderystki europejski ostrzegają przed stroną stop-seksualizacji.pl

Napisała

genderystki europejskie, przestraszone rozwojem ruchu antygenderowego w Europie wydały w maju b.r. dokument  (http://library.fes.de/pdf-files/bueros/budapest/11382.pdf Friedrich Ebert Stiftung), ostrzegający swoich ludzi przed oddolnymi protestami w Niemczech, Francji, Polsce, na Węgrzech i na Słowacji, które - w ich języku - organizowane są przez antydemokratyczne, antywolnościowe, antyfeministycze i homofobiczne organizacje, zagrażające osiągnięciom ruchu LGBT.  Ostrzegając przed ruchem antygenderowym w Polsce wymieniają dwa razy stronę www.stop-seksualizacji.pl !!!!!!!!  Określiły nasza stronę, jako czynnik, który wyzwolił falę sprzeciwu !!!!!! Ponad to piszą, że ta strona przyczyniła się do podgrzania fali sprzeciwu rodziców, i że służy jako platforma informacyjna i mobilizująca wokół protestów i petycji!!!!!!