Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

czwartek, 13 sierpień 2015 16:38

Petycja do Premier Ewy Kopacz

Napisała

Szanowni Państwo,

W związku z planami Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. zmiany dotychczasowych podstaw programowych zajęć ?wychowanie do życia w rodzinie? i zastąpienia ich edukacją seksualną, prosimy o wysyłanie protestów (najlepiej do Premier Ewy Kopacz), aby wstrzymać ten proceder. Doświadczenia Szwecji, Wielkiej Brytanii czy Niemiec pokazują, jak można zniszczyć psychikę, moralność i zdrowie fizyczne młodych ludzi. A rodzice najczęściej są bezradni, ponieważ wdrożony system hedonistycznej edukacji seksualnej do nauczania szkolnego jest bardzo trudny do wyeliminowania.

Zmiany zmierzające w tym kierunku zapowiedziała P. Minister Edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska na konferencji prasowej w MEN 9 lipca br. Plany Ministerstwa dotyczą wprowadzenia nowych treści do wychowania seksualnego i skreślenia dotychczasowych programów i podręczników o charakterze prorodzinnym.

Aby do tego nie dopuścić potrzebna jest mobilizacja wielu osób, które wyślą pocztą (nie mailem) swoje protesty. Tylko listowny protest będzie odnotowany w dzienniku podawczym danej instytucji, a ich duża liczba może zmobilizować do reakcji Premiera Rządu RP. Obecny czas dla nas ludzi wrażliwych na dobro młodego pokolenia jest sprzyjający, ponieważ zbliżają się wybory parlamentarne.

Wysłanie protestu wiąże się z pewnym wysiłkiem: wydrukowanie protestu, podpisanie go, zaadresowanie koperty, itd. Jednak taka forma może okazać się bardzo skuteczna.

Warto również wydrukować i wysłać kopie tych protestów do podmiotów (instytucji), które są wymienione w dolnej części pisma, tj. ?Do wiadomości:? W tych kopiach za każdym razem należy podkreślić właściwego adresata.

Szerokie rozpropagowanie akcji i aktywna postawa obywatelska może uchronić nasze dzieci przed demoralizacją! Liczymy na Państwa wrażliwość i zaangażowanie.

Rodzice z Akcji ?Stop Seksualizacji Naszych Dzieci?

www.stop-seksualizacji.pl

 

Pismo wersja 1

Pismo wersja 2

Pismo wersja 3

Pismo wersja 4

Pismo wersja 5

Pismo wersja 6