Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

sobota, 12 wrzesień 2015 22:07

Apel do Minister Edukacji Narodowej - Joanny Kluzik-Rostkowskiej

Napisała

W dniu 30 sierpnia 2015 r. W Warszawie odbyła się manifestacja pod hasłem ?Stop deprawacji w edukacji?. Wzięło w niej udział kilkanaście tysięcy osób. Działając w imieniu uczestników tej manifestacji, jako reprezentanci ponad 50 stowarzyszeń, fundacji i organizacji prorodzinnych (lista organizacji w załączeniu) przekazujemy poniższe ustalenia.

 

Pani Minister Edukacji Narodowej

Joanna Kluzik-Rostkowska

00-918 Warszawa

Al. Szucha 25

                  

 

 

Szanowna Pani Minister,

            W dniu 30 sierpnia 2015 r. W Warszawie odbyła się manifestacja pod hasłem ?Stop deprawacji w edukacji?. Wzięło w niej udział kilkanaście tysięcy osób. Działając w imieniu uczestników tej manifestacji, jako reprezentanci ponad 50 stowarzyszeń, fundacji i organizacji prorodzinnych (lista organizacji w załączeniu) przekazujemy poniższe ustalenia.

1. Żądamy utrzymania dotychczasowych podstaw programowych (PP) zajęć edukacyjnych ?Wychowanie do życia w rodzinie? oraz podręczników do tych zajęć.

Powyższe żądanie uzasadniamy przedstawiając następujące argumenty:

a) Cele i treści obecnych PP wspierają nasze wysiłki wychowawcze i nie kolidują z normami moralnymi i zasadami, które chcemy przekazać naszym dzieciom.

b) Treści nauczania są dostosowane do wieku i możliwości percepcyjnych dzieci i młodzieży na
II, III i IV etapie edukacyjnym.

c) Seksualność człowieka jest ujęta w sposób integralny (holistyczny), uwzględniający aspekt psychiczny, społeczny i etyczny osoby ludzkiej. Tylko takie ujęcie (nie zdezintegrowane) daje szansę na prawidłowy, spokojny i harmonijny rozwój naszych dzieci!

d) Przekazywane treści wskazują na płciowość w perspektywie małżeństwa i rodziny. W takim duchu wychowujemy nasze dzieci i takiego ujęcia domagamy się od resortu edukacji. Używanie przez Panią Minister określenie takiego ujęcia jako ?ideologizacji?, jest w sprzeczności z preambułą

ustawy o systemie oświaty, w której występuje zapis o respektowaniu przez system oświaty chrześcijańskich wartości.

e) Zarówno badania jakościowe jak i ilościowe przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych świadczą o zbieżności poglądów rodziców rożnych opcji światopoglądowych
w kwestii zapewnienia ?bezpieczeństwa? dzieci w wychowaniu seksualnym. Pragną oni, aby ich dzieci nie były poddawane permisywnej edukacji seksualnej, nie inicjowały seksualnie w okresie adolescencji, nie stały się młodocianymi rodzicami oraz by nie zaraziły się chorobami przenoszonymi drogą płciową. Obecne programy nauczania jak i podręczniki w znaczny sposób chronią nasze dzieci przed tymi zagrożeniami.

Spośród wielu potwierdzających to wyników badań warto zauważyć, że np. edukacja seksualna realizowana od 60 lat w Szwecji przynosi katastrofalne wyniki:

? 3 razy więcej 15-latków podejmuje inicjację seksualną niż polskie nastolatki,

? 2 razy częściej dziewczęta poddane tamtejszej edukacji seksualnej w wieku 15-19 lat zachodzą w ciążę, a w konsekwencji prawie wszystkie poddają się aborcji,

? młodzież w Szwecji ponad 20 razy częściej niż młodzież w Polsce zapada na choroby przenoszone drogą płciową.

Podobne dramatyczne wyniki uzyskuje się w Wielkiej Brytanii, choć pielęgniarki w brytyjskich szkołach rozdają uczniom darmowe środki antykoncepcyjne i wczesnoporonne.

f) Ze skutkami biologiczno-technicznej ?odideologizowanej?, czyli pozbawionej wartości edukacji seksualnej będą zmagać się dzieci i ich rodzice, a decydenci i edukatorzy seksualni nie będą ponosić żadnych konsekwencji!

2. Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec:

a) Próby zawłaszczania naszych dzieci przez systemową deprawację. Skutki takich działań są już opisane w literaturze naukowej:

? dramatyczny wzrost przemocy seksualnej (gwałtów) dzieci na dzieciach (np. w Niemczech);

? wielość równoległych partnerów seksualnych wśród nastolatków (np. w Anglii, Szwecji);

? pandemia chorób przenoszonych drogą płciową, np. w USA, gdzie co 3-ci nastolatek jest zakażony którąś z tych chorób,

b) Zagrożenia zdrowia, a nawet życia naszych dzieci:

? w krajach, w których edukacja seksualna sprzyja swobodzie seksualnej udowodniono przypadki zgonów wśród dziewcząt przyjmujących tabletki hormonalne (zatory płucne i mózgowe), np. w Szwajcarii.

? wzrost niepłodności (o 30%) wśród kobiet po dokonanej aborcji pierwszej ciąży (najczęściej w wieku -nastu lat)

? wzrost zachowań na raka piersi (o 150%) wśród kobiet, które w młodości poddały się aborcji.

3. Znając doświadczenia innych krajów, które wdrożyły do nauczania szkolnego ?Standardy edukacji seksualnej WHO?, a które zostały ogłoszone w Polsce w 2013 r., nie uznajemy planów Pani Minister za wyraz troski o wychowanie młodego pokolenia, ponieważ swoimi decyzjami:

? lekceważy Pani wynikające z badań Instytutu Badań Edukacyjnych pozytywne opinie zarówno młodzieży jak i rodziców o dotychczasowym kształcie przedmiotu WDŻ,

? nie dostrzega Pani i nie eksponuje pozytywnych rezultatów oddziaływań polskiej szkoły i rodziców w zakresie postaw młodzieży wobec seksualności w porównaniu do innych krajów,

? rodziców, którzy troszczą się o dobre wychowanie swoich dzieci nazywa Pani kimś, ?kogo wyobraźnia wysyła w bardzo mroczne zakamarki jego duszy? (wypowiedź w audycji, Sygnały Dnia, Program 1 PR, 25.08.2015 r.),

? w podręcznikach i programach szkolnych forsuje Pani ideologię gender, a odpowiednio przeszkoleni rzeczoznawcy ?pilnują?, aby tradycyjny podział ról został z nauczania szkolnego skutecznie wyeliminowany.

Już na podstawie powyższych informacji widać wyraźnie, że podstawowe prawa rodziców, zagwarantowane przez Konstytucję RP, są zagrożone. Naruszane są także przepisy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności a także Uchwały ONZ w Sprawie Ochrony Rodziny.

Tysiące rodziców uczestnicząc we wspomnianej na wstępie manifestacji, postanowiło w ten sposób wyrazić sprzeciw wobec działań Pani i kierowanego przez Panią Ministerstwa Edukacji Narodowej. Oczekujemy respektowania naszych praw i zdecydowanego odstąpienia od podejmowania działań prowadzących do deprawacji naszych dzieci.

Brak reakcji i stosownych decyzji ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej będzie oznaczał, iż powinniśmy podjąć jeszcze ostrzejsze formy protestu. Do tego są przygotowani rodzice nie tylko zrzeszeni w organizacjach wymienionych w załączeniu.

Wiesław Zawadzki

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

?STOP Deprawacji w Edukacji?

Do wiadomości:

1) Andrzej Duda, Prezydent RP, Kancelaria Prezydenta RP, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

2) Ewa Kopacz, Premier RP, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

3) Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

4) Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

5) Rzecznik Praw Dziecka, ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa

6) Komisja Episkopatu Polski, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa

7) Media

Stowarzyszenia, fundacje, organizacje i inicjatywy prorodzinne

1. Akademia Obrońców Życia, Kraków

2. Centrum Służby Rodzinie, Łódź

3. Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, Warszawa

4. Civitas Christiana, Gniezno

5. Forum Kobiet Polskich, Gdańsk

6. Fundacja Czyste Serca, Bydgoszcz

7. Fundacja ?Głos dla Życia?, Poznań

8. Fundacja ?Jeden z nas?, Kraków

9. Fundacja ?Misja Rodziny?, Wrocław

10. Fundacja ?Słowo?, Rumia

11. Fundacja Pro ? prawo do życia, Warszawa

12. Fundacja ?Źródło?, Kraków

13. Fundacja dla Życia i Rodziny, Częstochowa

14. Fundacja Europa Nadziei, Zielonka k. Warszawy

15. Fundacja Misja Służby Rodzinie, Warszawa

16. Fundacja Służby Rodzinie ?Nadzieja?, Łódź

17. Fundacja SOS Rodzinie, Nowy Sącz

18. Fundacja Ster na Miłość, Warszawa

19. Fundacja Życie i Rodzina, Warszawa

20. Gaudium Vitae, Gdynia

21. Human Life International, Gdańsk

22. Jezus na Stadionie, Warszawa

23. Katolickie Stowarzyszenie ?Służyć Życiu?, Inowrocław

24. Koalicja Obywatelska DLA RODZINY, Lublin, Kraków

25. Kongres Kobiet Konserwatywnych, Poznań

26. Kongres Rodzin, Poznań

27. Krakowskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców, Kraków

28. Krakowskie Stowarzyszenie Rodziców, Kraków

29. Liga Małżeństwo-Małżeństwu, Tczew

30. Międzynarodowa Fundacja ?Wiedzieć jak?, Warszawa

31. Warszawscy Obrońcy Życia i Rodziny, Warszawa

32. Obywatelska Inicjatywa Rodzin, Warszawa

33. Patronat nad Rodziną, Poznań

34. Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, Warszawa

35. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, Warszawa

36. Polski Związek Katolicko-Społeczny, Warszawa

37. Polski Związek Kobiet Katolickich, Warszawa

38. Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców, Kraków

39. Polskie Stowarzyszenie NNPR, Warszawa

40. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia, Kraków

41. Przymierze Wojowników, Kraków, Warszawa

42. Ruch Światło-Życie, Poznań

43. Racjonalni Rodzice, Kraków

44. Solidarni 2010, Wrocław

45. Spotkania Małżeńskie, Warszawa

46. Stowarzyszenie ?Miłość i Odpowiedzialność?, Rzeszów

47. Stowarzyszenie ?Nasza Przyszłość?, Kraków

48. Stowarzyszenie ?Po pierwsze rodzina?, Warszawa

49. Stowarzyszenie Rodzina Polska, Ostrołęka

50. Tak Życiu, Rzeszów

51. Stop Seksualizacji Naszych Dzieci, Kraków, Warszawa, Wrocław

52. Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Studiów nad Rodziną, Łomianki

53. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego ?Zawisza?, Kraków

54. Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej ?Odrodzenie?, Gdańsk

55. Stowarzyszenie Lekarzy Katolickich, Warszawa

56. Stowarzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia, Gdańsk

57. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, Częstochowa

58. Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, Poznań

59. Stowarzyszenie Rodziców Rodzin Wielodzietnych, Częstochowa

60. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Zielona Góra

61. Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza, Warszawa

62. Stowarzyszenie Zdrowa Rodzina, Wrocław

63. Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa, Rybnik

64. Twoje Dziecko Wielka Sprawa, Poznań

65. Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Osób Niepełnosprawnych, Poznań

66. Związek Dużych Rodzin ?Trzy Plus?, Warszawa