Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

piątek, 25 wrzesień 2015 15:31

mgr Katarzyna Górska - Utylitaryzm - doktryna użyteczności - kryterium darowania życia

Napisała

Media

{YouTube}
{/YouTube}