Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

środa, 29 październik 2014 00:00

Konferencja FORUM FAMILIE 2014 - Stuttgart 18.10.2014

Napisała

W dniu 18 października 2014 w Stuttgarcie w Niemczech protest przeciwko permisywnej edukacji seksualnej poprzedził panel specjalistów, którzy wypowiedzieli się w kwestii edukacji seksualnej i ideologii gender Konferencja FORUM FAMILIE 2014.

Hedwig Freifrau v. Beverfoerde, rzeczniczka Inicjatywy Chronić Rodzinę i organizatorka niemieckiej manifestacji rodziców, nauczycieli, wychowawców przeciwko wprowadzeniu edukacji różnorodnościowej. 

Prof. Wolfgang Leisenberg, emerytowany profesor uniwersytecki i przedsiębiorca. Inicjator petycji "rodzina musi pozostać głównym nurtem" skierowanej przeciwko finansowaniu z podatków kampanii plakatowej "Miłość jak Ty", która reklamowała homoseksualne pary.

 

 

Karin Maria Fenbert, prezes ACN Niemczech. Ostrzega przed ideologią płci i strategią politycznej równości płci. Jest, między innymi, redaktorką broszury "Przewodnik ideologii gender", która informuje o niebezpieczeństwach gender.