Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

Wyczerpywalność złóż, przeludnienie i inne argumenty na rzecz kontroli prokreacji wczoraj i dziś

Bioetyk Lene Koch w artykule z 2004 roku opublikowanym w Science in Context stawia pytanie czy wizja jasnego i jednoznacznego zerwania pomiędzy projektami eugenicznymi z przeszłości i aktualnymi praktykami genetyki człowieka nie usuwa z pola widzenia istniejącej ciągłości.

Następnie dowodzi, że cele jakimi są kontrola i sterowanie decyzjami o rozmnażaniu się nie zmieniły. Zmianie uległy jedynie sposoby działania i argumentacje uzasadnień.

W audycji Inicjatywy Stop Seksualizacji Naszych Dzieci prawnik Jakub Skoczylas opowiada z jakich argumentów na rzecz kontroli urodzin i eugeniki korzystano kiedyś, jak na przykład w przeszłości sterowano lękami dotyczącymi wyczerpalności złóż i przeludnienia, a z jakich podobnych argumentów bazujących na społecznych lękach - mających uzasadnić kontrolę prokreacji i praktyki eugeniczne korzysta się dzisiaj. Serdecznie Państwa zapraszamy.

 

Wyświetlony 9548 razy

Media

{YouTube}
{/YouTube}