Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

piątek, 28 lipiec 2017 07:39

MEN wycofuje się z kontrowersyjnych zmian w programie "Wychowanie do Życia w Rodzinie"

Napisała

MEN wycofało się z kontrowersyjnych zmian w programie "Wychowanie do Życia w Rodzinie". Propozycja programu dla szkół ponadpodstawowych zawierała niestety szereg treści, które budziły wątpliwości organizacji prorodzinnych i samych rodziców. Największy niepokój i sprzeciw budziły wymogi stanowiące realizację genderowej Konwencji Stambulskiej, która pod hasłem walki z przemocą propaguje ideologię gender. 

Przypominamy, że celem programu „Wychowanie do życia w Rodzinie” jest „wspieranie wychowawczej roli rodziny, promowanie integralnego ujęcia ludzkiej seksualności, kształtowanie postaw prorodzinnych, prozdrowotnych i prospołecznych”. Dlatego cieszy nas fakt, że w finalnej wersji projektu zrezygnowano ze szkodliwych propozycji. 

Monitorujemy sytuację w polskich szkołach i w razie potrzeby będziemy interweniować.

Przypominamy o trwającej akcji www.chronmydzieci.info

 

http://www.ordoiuris.pl/edukacja/men-wycofuje-sie-z-kontrowersyjnych-zmian-w-programie-wychowanie-do-zycia-w-rodzinie

Podstawa programowa: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12300604/12446876/12446877/dokument299323.pdf