Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

{youtube}Ae6_vjjlU9s{/youtube}

sobota, 12 wrzesień 2015 22:12

MANIFESTACJA - STOP DEPRAWACJI W EDUKACJI!

30 sierpnia 2015 w Warszawie rodzice manifestowali przeciwko wakacyjnym deklaracjom Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącej zmian w podstawie programowej wychowanie do życia w rodzinie oraz deklaracji wprowadzenia grup LGBT do szkół z programami "antydyskryminacyjnymi". W manifestacji wzięło udział ok. 15 tys, rodziców z dziećmi.

W dniu 30 sierpnia 2015 r. W Warszawie odbyła się manifestacja pod hasłem ?Stop deprawacji w edukacji?. Wzięło w niej udział kilkanaście tysięcy osób. Działając w imieniu uczestników tej manifestacji, jako reprezentanci ponad 50 stowarzyszeń, fundacji i organizacji prorodzinnych (lista organizacji w załączeniu) przekazujemy poniższe ustalenia.

WARSAW, September 3, 2015 (LifeSiteNews) -- The Polish government has backtracked on introducing explicit sex education into the nation's schools after parents started to mobilize. Polish parents gathered in Warsaw in thousands last Sunday to protest against proposed changes to the current pro-family school subject WDZ ("Family Life Education"). 

czwartek, 13 sierpień 2015 16:38

Petycja do Premier Ewy Kopacz

Szanowni Państwo,

W związku z planami Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. zmiany dotychczasowych podstaw programowych zajęć ?wychowanie do życia w rodzinie? i zastąpienia ich edukacją seksualną, prosimy o wysyłanie protestów (najlepiej do Premier Ewy Kopacz), aby wstrzymać ten proceder. Doświadczenia Szwecji, Wielkiej Brytanii czy Niemiec pokazują, jak można zniszczyć psychikę, moralność i zdrowie fizyczne młodych ludzi. A rodzice najczęściej są bezradni, ponieważ wdrożony system hedonistycznej edukacji seksualnej do nauczania szkolnego jest bardzo trudny do wyeliminowania.

genderystki europejskie, przestraszone rozwojem ruchu antygenderowego w Europie wydały w maju b.r. dokument  (http://library.fes.de/pdf-files/bueros/budapest/11382.pdf Friedrich Ebert Stiftung), ostrzegający swoich ludzi przed oddolnymi protestami w Niemczech, Francji, Polsce, na Węgrzech i na Słowacji, które - w ich języku - organizowane są przez antydemokratyczne, antywolnościowe, antyfeministycze i homofobiczne organizacje, zagrażające osiągnięciom ruchu LGBT.  Ostrzegając przed ruchem antygenderowym w Polsce wymieniają dwa razy stronę www.stop-seksualizacji.pl !!!!!!!!  Określiły nasza stronę, jako czynnik, który wyzwolił falę sprzeciwu !!!!!! Ponad to piszą, że ta strona przyczyniła się do podgrzania fali sprzeciwu rodziców, i że służy jako platforma informacyjna i mobilizująca wokół protestów i petycji!!!!!!

Minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska wraz z ekspertami Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) 9 lipca 2015 roku zaprezentowali wyniki badań zleconych przez MEN pn. ?Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (18-latków) oraz rodziców dzieci w wieku 6-17 lat wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności?. Treść badań wykazała wyraźnie, co przyznała sama minister, że rodzina i prowadzone od 17 lat w polskich szkołach zajęcia wychowanie do życia w rodzinie odgrywają ogromną pozytywną rolę w wychowaniu seksualnym młodzieży[i]. Pomimo to pani minister Joanna Kluzik-Rostkowska postanowiła podjąć działania całkowicie sprzeczne z zaprezentowanymi wynikami. Mianowicie zmienić podstawę programową dotychczasowych zajęć wychowanie do życia w rodzinie, przepisać na nowo podręczniki i wprowadzić w ich treści wytyczne Standardów WHO.

poniedziałek, 13 lipiec 2015 19:08

Migawka ze Slot At Festival

Migawka ze Slot At Festival, na którym gościliśmy w strefie inicjatyw społecznych - trzy wkłady, wiele emocji, wiele interesujących dyskusji z młodzieżą i sporo zainteresowanych rodziców.

Jak w rzeczywistości wyglądają lekcje "różnorodności" i "tolerancji" w Niemczech - podczas spotkania Inicjatywy prezentuje Magdalena Czarnik

Jak w rzeczywistości wyglądają lekcje "różnorodności" i "tolerancji" w Niemczech - podczas spotkania Inicjatywy prezentuje Magdalena Czarnik