Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00


 Wspieraj nasze projekty!
 

 

 
 


Teczka dyrektora

teczka podglad2


Wesprzyj projekt kwotą

 

 
 

Prowadzimy wiele innych działań:

 

-  interwencje w szkołach

- przygotowujemy raport dotyczący sytuacji w szkołach

- przygotowujemy konferencję z udziałem gości zagranicznych w czerwcu 2019 roku

- publikujemy materiały i broszury

- przygotowujemy publikacje medialne

- prowadzimy stronę i profil facebookowy

- prowadzimy polityczny lobbing na rzecz bezpiecznego dzieciństwa naszych dzieci

 

 


Wesprzyj naszą działalność kwotą

 

 


 

Można też wesprzeć naszą akcję dokonując wpłaty bezpośrednio na konto,
koniecznie z dopiskiem na cele statutowe Stowarzyszenia:
 
BGŻ BNP Paribas
 
64 2030 0045 1110 0000 0425 7350

Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci