Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

   
 
Szanowni Państwo, 
 
Wspólnie zorganizowaliśmy setki spotkań z rodzicami, organizujemy szkolenia dla rodziców i nauczycieli oraz konferencje naukowe.
Jeździliśmy i jeździmy z interwencjami do szkół, prowadzimy rozmowy z dyrektorami, pedagogami i nauczycielami.
Spotykamy się z kuratorami.
Prowadzimy stronę internetową, profil facebookowy, piszemy materiały prasowe i tłumaczymy aktualności z zagranicy na naszą stronę.
Przetłumaczyliśmy wiele materiałów, z których dzisiaj rodzice mogą korzystać, ulotki i książeczki.
By nagłośnić zagrożenie, piszemy artykuły, występujemy w mediach, konsultujemy programy.
Przygotowaliśmy cykl audycji i przetłumaczyliśmy kilka istotnych filmów.
Nieustannie od pięciu lat angażujemy się w spotkania z politykami, przygotowujemy raporty i sprawozdania na spotkania z nimi, monitorujemy środowiska LGBT i działania naszych polityków w tym zakresie.
Organizujemy w sejmie konferencję prasową i braliśmy udział w wielu wydarzeniach politycznych. Uczestniczyliśmy w spotkaniach Komisji, gdy istniała pilna potrzeba oprotestowania działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych na arenie międzynarodowej.
Bierzemy udział w pracach Komisji przy Pełnomocniku ds Równego Traktowania.
Staramy się w sposób pośredni być obecni za granicą!
Bierzemy udział w akcjach organizowanych na forum Unii Europejskiej.
Mamy kontakt z organizacjami z innych krajów, korzystamy z ich materiałów i sami wspieramy ich działalność.
Bez przerwy współpracujemy także z rodzimymi organizacjami, aby budować w Polsce silną ochronę dla naszych dzieci i rodzin.
 
 

Zaangażuj się i działaj z nami!

 

Jako tłumacz,

Jako korektor i redaktor

Psycholog i nauczyciel

Socjolog

Prawnik

Dziennikarz

 

Odważny Rodzic!!!

Odważny rodzic, który przygotuje spotkanie z innymi rodzicami w swojej szkole - pomożemy Ci.

Może jest w Waszym otoczeniu grupa rodziców, która chciałaby pogłębić swoją wiedzę w dziedzinie edukacji seksualnej i skorzystać z bardziej zaawansowanego szkolenia. Możemy je przeprowadzić.

Wspomożemy odważnych rodziców, którzy zdecydują się na przeprowadzenie interwencji - mogą od nas otrzymać pomoc prawną, ale także możemy wspomóc w rozmowach z kadrą pedagogiczną.

 

Kontaktujcie się z nami na adres kontakt(@)stop-seksualizacji.pl

 

 

 

 

O INICJATYWIE

Kategoria:

O Inicjatywie Stop Seksualizacji Naszych Dzieci

Inicjatywa SSND to ruch rodziców skierowany przeciwko permisywnej edukacji seksualnej (typu B) w szkołach polskich.

 

Czytaj więcej...

Teczka dyrektora

teczka podglad2

Informator „Teczka dyrektora” przeznaczony jest dla dyrektorów szkół. Zawiera analizę permisywnego modelu edukacji seksualnej CSE (Comprehensive Sexualization Education) prezentowanego m.in. przez tzw. Standardy WHO.
Dyrektor placówki szkolnej otrzyma informację dotyczącą różnych modeli edukacji seksualnej, ich skuteczności, podłoża światopoglądowego CSE. Informator będzie zawierał również informacje prawne, informacje o organizacjach rozpowszechniających model edukacji CSE oraz zewnętrznych organizacjach proponujących pozytywne modele wychowawcze. 

 

Koszty realizacji projektu to:

  • opracowanie materiałów do teczki
  • koszty projektu graficznego, składu i redakcji
  • koszty druku
  • koszty rozsyłania i rozpropagowywania materiałów

    wstępne prognozowane koszty to ok. 30 tys. zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lub  

Przelewem tradycyjnym:

Tytułem: „Darowizna na cele statutowe – Teczka dyrektora”

97 1600 1462 1022 7461 0000 0002
BNP Paribas

Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

email icon info(at)stop-seksualizacji.pl 

 

 [forms ID=2]

STRONA STARTOWA

Zapraszamy na stronę RODZICE TV

 

Telewizja i film to dzisiaj forma dostarczania treści, które w najprostszy i najbardziej skuteczny sposób przemawiają i docierają do szerokiego grona odbiorców.
Potrzebujemy z naszymi przesłaniem docierać do pokolenia młodych rodziców, którzy nastawieni są na odbiór treści cyfrowych.

 
Prosimy o wsparcie naszego projektu, dzięki czemu będziemy w stanie przygotowywać szereg materiałów filmowych i edukacyjnych.
 
 
Przy aktualnych początkowych planach przygotowywania cotygodniowego pakietu informacji dla Państwa szacujemy koszty przedsięwzięcia na ok. 10 tys. zł miesięcznie
 
Bardzo prosimy o wsparcie i rozpopularyzowywanie strony wśród znajomych i bliskich.
 
 
 

 

lub  

Przelewem tradycyjnym:

Tytułem: „Darowizna na cele statutowe – Rodzice TV”

70 1600 1462 1022 7461 0000 0003

BNP Paribas

Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 Potrzebujemy Twojego wsparcia by móc efektywnie działać!

 

Serdecznie wszystkim dziękujemy za wspieranie naszych działań.

Znaczna część działań prowadzona jest w wolontariacie zaangażowanych rodziców, jednak aktualnie dążymy do stworzenia etatów dla osób, które już praktycznie pracują na cały etet bez wynagrodzenia.

Wystartowalismy również z ogromnym projektem teczki dla dyrektora i telewizji internetowej - nie uda się ich utrzymać bez ponoszenia finansowych obciążeń - dlatego zachęcamy wspierajcie nas!

 

 

 

 

 

Przelew tradycyjny:

Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci


Tytułem: „Darowizna na cele statutowe”

64 2030 0045 1110 0000 0425 7350

BGŻ BNP Paribas